Kontakt

VOL-Tranz Krzysztof Gł±b
46-100 Namysłów, ul. Oławska 27

NIP 752-100-27-32
REGON 531048702

tel. / fax (076) 843 69 99
mobile 0 509 966 886

TransID: 139018-1 3adunki
TransID: 139018-3 transport spedycja

e-mail:
logistyka@voltranz.com
biuro@voltranz.com

Adres do korespondecji:
VOL-Tranz Krzysztof Gł±b
59-330 ¦cinawa, Krzyżowa 20a